Prijava na 4. Srečanje zbirateljev sredstev

Združenje za razvoj nepridobitnih organizacij ZRNO je bilo ustanovljeno 12. oktobra 2013 v Ajdovščini. Novembra 2013 je ZRNO postalo član mednarodne European Fundraising Association (EFA). Več info na www.efa-net.org. Kot združenje za ljudi, ki se profesionalno ukvarjajo z zbiranjem sredstev, organizira edini dogodek v Sloveniji, ki je namenjen usposabljanju kadrov nepridobitnih organizacij v pridobivanju sredstev iz virov zasebnih donacij in sponzorstev.

Letos organiziramo že 4. Srečanje zbirateljev sredstev, saj so bili predhodni uspešni in zadovoljivo obiskani, kar kaže na potrebo po tovrstnih vsebinah v slovenskem prostoru. Namen srečanja je tudi povezati ljudi, ki se pri svojem delu ukvarjajo s fundraisingom in ki si želijo razviti dejavnost svoje neprofitne organizacije, da bi le-ta odgovarjala na potrebe koristnikov in vse družbe. 

Tema letošnjega srečanja bo osvetlila zbiranje sredstev v javnih zavodih ter primere dobre prakse iz vzhodne Evrope. Gostili bomo dva tuja strokovnjaka in domače fundraiserje, ki so pri svojem delu zelo uspešni.

Predavali bodo:

g. Andrea Caracciolo di Feroleto (Italija), strokovnjak za fundraising v javnih zavodih, predavatelj v Scuola di Fundraising in predstavnik Associazione Italiana Fundraiser,

g. Jiri Krupa, strokovnjakinja za zbiranje sredstev od posameznikov, vodja zbiranja sredstev Amnesty International Češke,

ga. Maja Ahac, direktorica slovenske podružnice mednarodne organizacije Adra International.

mag. Livija Rojc Štremfelj, strokovnjakinja za nepridobitni menedžment in fundraising, Certified Fund Raising Executive

 g. Max Jakob, Formunauts


 Program 4. Srečanja zbirateljev sredstev - Petek, 30. septembra 2016

9:00    Zbor udeležencev, dobrodošlica in predstavitev programa

9:30    Zbiranje sredstev v knjižnicah in muzejih, predavanje z diskusijo v angleškem jeziku,
              Predava: g. Andrea Caracciolo di Feroleto, Scuola di FundRaising

11:15    Zbiranje donacij od posameznikov z nizkimi stroški, predavanje z diskusijo v angleškem jeziku
              Predava: g. Jiri Krupa, vodja zbiranja sredstev Amnesty International Češka Republika

13:00  KOSILO ZA VSE UDELEŽENCE

14:00  Techsoup, Google Grants, predstavitev brezplačnih storitev za NVO, predstavlja: Matjaž Medvešek, MISSS

14:30  Kako spodbuditi podjetja k spremembam v družbi?, predavanje z diskusijo v slovenskem jeziku
              Predava: ga. Maja Ahac, Humanitarno društvo Adra

15:30  ODMOR ZA KAVO, ČAJ

16:00  Online fundraising - priložnost, ki jo zamujamo? predavanje z diskusijo v slovenskem jeziku
              Predava: mag. Livija Rojc Štremfelj, CFRE, Agencija LARS

16:40 Prihodnost F2F fundraisinga, predstavitev nove aplikacije za zbiranje sredstev v angleškem jeziku

              Predava: Max Jakob, Formunauts

17:00 Okrogla miza: Pomen poklica fundraiserja v organizaciji? 

18:00 Zaključek

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.


 

Prijave na Srečanje zbirateljev sredstev so že mogoče s spodnjo prijavnico.

Do 31. avgusta lahko izkoristite popust za zgodnje prijave. Kar pomeni, da vas udeležba na srečanju stane le 64 €.

Polna cena udeležbe na srečanju je 100 €. Združenje ZRNO po 31. avgusta nudi poseben popust za članice NFHOS in mreže Prostovoljstvo.org, obisk srečanja vas bo namesto 100 €, stal le 80 €. Če pa pripeljete še prijatelja, bo prijatelj plačal samo 50 €. Prijateljski popust velja tudi za študente, ki jih želimo povabiti v našo sredo, saj verjamemo, da jim bodo ta znanja še kako koristila na njihovi poti do službe.

Kotizacija vključuje seminar in hrano (kosilo in prigrizki med odmori za kavo). Združenje ZRNO nudi predstavnikom organizacij, ki imajo manj kot 1.000 € prihodkov letno brezplačno udeležbo na seminarju (plača se le prehrano).

Srečanje zbirateljev sredstev je nepridobitno, morebitni presežek prihodkov na odhodki se nameni za prihodnji razvoj poklica fundraiserja v Sloveniji, izobraževanja in usposabljanja teh kadrov ter nudenja strokovne pomoči organizacijam.

Srečanje bo v petek, 30. septembra 2016 na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani. 

Delovna jezika srečanja sta slovenski in angleški jezik.

Ime (obvezno)

Priimek (obvezno)

Naslov (obvezno)

Kraj s poštno številko (obvezno)

E-pošta (obvezno)

Telefon (obvezno)


Organizacija (obvezno)

Položaj, vloga v organizaciji (obvezno)

Davčna številka

Plačnik kotizacije

Predračun pošljite na naslov (obvezno)


Dodatne želje ali vprašanja


Prosimo navedite prijatelja, ki vam je priporočil naše srečanje, oz. fakulteto, na kateri študirate.


Prijavljam se na 4. Srečanje zbirateljev sredstev. Zavedam se, da moram kotizacijo po predračunu vplačati najkasneje do 23. septembra 2016 do 12. ure.

Z izpolnitvijo zahtevanih podatkov se strinjam z uporabo osebnih podatkov za zbiranje baze podatkov za namene trženja, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva in vabil na dogodke ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, do mojega pisnega preklica. Seznanjen sem, da se lahko iz sistema dobivanja sporočil kadarkoli izpišem z e-sporočilom na naslov zdruzenjezrno@gmail.com. Združenje ZRNO se zavezuje, da bo hranilo, obdelovalo in varovalo pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.