Članstvo

V skladu s 7. členom Statuta Združenja ZRNO je lahko član fizična oseba, ki:

  • je pripravljena aktivno in tvorno sodelovati pri razvoju nepridobitnih organizacij v Sloveniji, predvsem na področju zbiranja sredstev;
  • se zaveže, da bo spoštovala Mednarodno izjavo o etičnih načelih pri zbiranju sredstev;
  • je dopolnila vsaj 18 let.

 

Kot člani Združenja ZRNO ste upravičeni do znatnih popustov za izobraževanja s področja zbiranja sredstev v Sloveniji in po vsej Evropi. Obenem lahko brezplačno sodelujete na webinarjih European Fundraising Association ter prejemate Frčača – e-novice s področja zbiranja sredstev, ki izhajajo večkrat letno.

Posameznik/posameznica, ki se želi včlaniti v združenje, mora izpolniti pristopno izjavo, v kateri s podpisom izjavi, da se strinja s sprejetimi Etičnimi načeli pri zbiranju sredstev.

Letna članarina znaša 20 € in se vplača na TRR združenja: SI56 0209 3026 2105 613, ki je odprt pri NLB d.d.

Naslov združenja je Združenje ZRNO, Cvetkova cesta 5, 5282 Cerkno.

Etična načela:

Prenesi datoteko (PDF, 238KB)

Pristopnica k članstvu:

Prenesi datoteko (PDF, 125KB)