Organi združenja

Upravni odbor

mag. Livija Rojc Štremfelj, CFRE – predsednica društva, EFA delegatinja
Lidija Kramar – tajnica društva
Katarina Žlebnik – zakladničarka
Erika Oblak - svetnica
Tomislav Špilak - svetnik

Upravni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, zakladničar in dva svetnika. Člane izvoli zbor članov združenja za obdobje 4 let. Člani so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni. Za člane upravnega odbora so lahko imenovani kandidati, ki jih predlagajo člani združenja.
Upravni odbor za svoje delo odgovarja zboru članov združenja.

Nadzorni odbor

Breda Oman – predsednica
Jasmina Špik – članica
Alenka Ašič – članica

Nadzorni odbor izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem združenja ter nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja.
Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani združenja, ki jih izvoli zbor članov združenja za obdobje štirih let, po katerih so lahko ponovno izvoljeni. Člani upravnega odbora in častnega razsodišča ne morejo biti člani nadzornega odbora. Za člane nadzornega odbora so lahko imenovani kandidati, ki jih predlagajo člani združenja.

Častno razsodišče

Lidija Šestak Zorič – predsednica
Anja Zorko – članica
Marcel Sbrizaj – član

Častno razsodišče je pritožbeni organ, ki odloča o pritožbah zoper delo članov združenja, o neizpolnjevanju pogojev za članstvo v združenju in neizpolnjevanju obveznosti člana določenih s tem aktom in drugimi pravili združenja.
Častno razsodišče je sestavljeno iz 3 članov, ki jih izvoli zbor članov združenja za mandatno dobo 3 let, po kateri so lahko ponovno izvoljeni. Člani upravnega odbora in nadzornega odbora ne morejo biti člani častnega razsodišča. Za člane častnega razsodišča so lahko imenovani kandidati, ki jih predlagajo člani združenja.

Statut združenja:

Prenesi datoteko (PDF, 197KB)

Zapisnik ustanovitve:

Prenesi datoteko (PDF, 228KB)


Naročite se na FRČAČa in prejemajte:

  • novice o fundraisingu
  • priložnostih za člane
  • vabila na dogodke

Če slepa kura naše ZRNO najde, spregleda.