O Združenju ZRNO

Združenje za razvoj nepridobitnih organizacij je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki opravljajo naloge zbiratelja sredstev v slovenskih nepridobitnih organizacijah.

Poslanstvo:
Združenje za razvoj nepridobitnih organizacij zagotavlja podporo vsem zbirateljem sredstev v Sloveniji, ki delujejo za skupno dobro. Združenje se trudi za uveljavitev poklica zbiratelja sredstev.

Namen:

 • povezovanje zbirateljev sredstev slovenskih nepridobitnih organizacij,
 • promocija doniranja med ljudmi,
 • sodelovanje z mednarodno mrežo zbirateljev sredstev – European Fundraising Association – EFA,
 • dvig kakovosti delovanja ter zagotavljanju podpore delu zbirateljev sredstev,
 • sodelovanje v socialnem dialogu na nivoju nepridobitnega sektorja, lokalnem, regionalnem, državnem nivoju ter v okviru Evropske unije,
 • sodelovanje v postopkih oblikovanja politik, predpisov in ukrepov na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju ter predstavljanja interesov članic in članov v teh postopkih,
 • sodelovanje z drugimi organizacijami, gospodarskimi subjekti, državnimi organi in organi regionalnih in lokalnih skupnosti, institucijami ter
 • razvijanje spodbudnega okolja za delovanje zbirateljev sredstev ter nepridobitnega sektorja v Sloveniji.

 

 


Naročite se na FRČAČa in prejemajte:

 • novice o fundraisingu
 • priložnostih za člane
 • vabila na dogodke

Če slepa kura naše ZRNO najde, spregleda.